Biuro Usług Inżynieryjnych

R O K O R

tel. 509 574 085

ul. Szkolna 15

47-225 Kędzierzyn-KoŸle

( teren JPM Holding S.A.  )

Malowanie proszkowe  

Zabezpieczenia przeciwkorozyjne  

Renowacja felg  

Piaskowanie  

 

 

e-mail: rokor@rokor.pl